نیازمندیهای کدخدا

نکات اصولی و مهم زنبورداری

باچندموردازاصول زنبورداری که بسیار مهم می باشد در این مقاله همراه ما باشید. ☆.از اصول زنبورداری. *.قدرت جمعیتها. جمعیتها را به حداکثر قدرتشان برسانید و سعی کنید مدتها (هرچه طولانی تر، بهتر) آنها را در همین وضع نگه دارید. اگر ضعیف بودند ملکله شان را به موقع عوض  کنید و یا در صورت لزوم قابهایی […]